ประกาศผลการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

  • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ภาค 1/2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

  • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
      ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
      โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
บัดนี้ - 8 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
27 มิ.ย. 61

ดำเนินการคัดเลือก
ตามกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ก.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
20 - 30 ก.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
31 ก.ค. 61

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
31 ก.ค. 61

ลงทะเบียนทาง Internet
3 - 5 ส.ค. 61