ประกาศผลการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

  • alt text

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ 31ก.ค. 61) โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
      (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
2.3 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
2.4 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ]
3 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ค. 61
- ตัวอย่างรูปถ่าย และการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ที่ใช้ในการ Upload

- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
  (รูปถ่ายที่ใช้ในการ Upload ของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  ระดับบัณฑิตศึกษา
)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ในวันปฐมนิเทศ (31 ก.ค. 61)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    - โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    - โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
บัดนี้ - 8 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
27 มิ.ย. 61

ดำเนินการคัดเลือก
ตามกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ก.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
20 - 30 ก.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
31 ก.ค. 61

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
31 ก.ค. 61

ลงทะเบียนทาง Internet
3 - 5 ส.ค. 61