ประกาศผลการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

  • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ภาค 2/2560

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ สาขาวิชา
1 ฟิสิกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

  • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
      ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
      โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
บัดนี้ - 4 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
20 ต.ค. 60

ดำเนินการคัดเลือก
ตามกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 พ.ย. 60

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
13 - 23 พ.ย. 60

ลงทะเบียนทาง Internet
23 - 26 พ.ย. 60

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60