รับสมัครประเภทบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

 • alt text

ภาคการศึกษาที่ 3/2560

กำหนดการสมัครแต่ละประเภท

 • - สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 14 ก.พ. 61 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • - สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61
 • - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษดังนี้
 • 1. TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61
 • 2. IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
 • 3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน

ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

ค้นหารหัสสถาบัน

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
บัดนี้ - 9 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
23 ก.พ. 61

ดำเนินการคัดเลือก
ตามกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
14 มี.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 21 มี.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
14 - 22 มี.ค. 61

ลงทะเบียนทาง Internet
22 - 25 มี.ค. 61

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
26 - 30 มี.ค. 61