ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 0-4422-4546, 06-2524-4641
    โทรสาร 0-4422-4555

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
22 ม.ค. - 16 ก.พ. 61

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
16 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
21 ก.พ. 61

ดำเนินการคัดเลือก
24 ก.พ. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16 มี.ค. 61

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 21 มี.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
14 - 22 มี.ค. 61

ส่งเอกสาร/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
25 มี.ค. 61