ประกาศผลการรับสมัคร (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานฯ)

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ 20 ก.ค. 61) โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
      (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
2.3 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
2.4 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ]
3 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ค. 61
- ตัวอย่างรูปถ่าย และการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ที่ใช้ในการ Upload

- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
  (รูปถ่ายที่ใช้ในการ Upload ของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  ระดับบัณฑิตศึกษา
)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
(ในวันที่ 5 ส.ค. 61)

ติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรนอกเวลา

ติดต่อสอบถาม

 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 044-224-576 หรือ 09-4287-6611
    โทรสาร 044-224-555
 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
2 เม.ย. - 23 มิ.ย. 61

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
24 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4 ก.ค. 61

ดำเนินการคัดเลือก
8 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ก.ค. 61
8 ส.ค. 61 (เพิ่มเติม)

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online
20 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61 (เพิ่มเติม)

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
20 - 30 ก.ค. 61
8 - 14 ส.ค 61(เพิ่มเติม)

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ภายในวันที่ 5 ส.ค. 61
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหลักสูตรนอกเวลา (เพิ่มเติม)