ประกาศผลการรับสมัคร (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานฯ)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560


ประกาศของแต่ละหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 044-224-576 หรือ 09-4287-6611
    โทรสาร 044-224-555
 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
8 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
15 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
18 ต.ค. 60

ดำเนินการคัดเลือก
22 ต.ค. 60

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16 พ.ย. 60

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
13 - 23 พ.ย. 60

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
26 พ.ย. 60