การรับทุนการศึกษา

  • alt text

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มทส. จะมีสิทธิ์สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ดังนี้

   1. ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา จำนวน 85 ทุน [คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด]
   2. ทุนผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 ทุน [คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด]
       ทั้งนี้รายละเอียดและกำหนดการสอบชิงทุนจะประกาศให้ทราบต่อไป