รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์ ภาค 2/2563

ติดต่อสอบถาม
 • สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  โทร. 044-224-274 หรือ 09-4287-6611
  โทรสาร 044-224-555
  คุณเพ็ญพิลาส  อริยะเดช  เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนอกเวลา
  website : http://eng.sut.ac.th/me/macha
  หรือ E-mail : mechatronics@sut.ac.th
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020