ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” จากกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาฯ กำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท (ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61)
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน  หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันการรับทุน
  (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา แล้วสละสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลัง
หรือไม่ไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บ http://mytcas.com ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562
หรือไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้

ติดต่อสอบถาม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020