ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะฯ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทักษะฯ รายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. เตรียมเอกสารที่ต้องนำมายื่นต่อคณะกรรมการ
 3. รายงานตัว เข้ารับการทดสอบทักษะฯ ในเสาร์วันที่ 5 ม.ค. 62 เวลา 08.00 น. ณ อาคารกีฬาสุรเริงชัย (ให้นักเรียนเตรียมชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาประกอบการทดสอบทักษะฯ ตามชนิดกีฬาของตนเองมาด้วย)
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะฯ ในวันที่ 21 ม.ค. 62

ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบทักษะความสามารถ ตามวันเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลรายละเอียดการเข้ารับการทดสอบทักษะกีฬา
  สถานกีฬาและสุขภาพ โทร. 044-223-435 หรือ 044-223-437
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี