ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์ขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และยืนยันเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ
  2. ขั้นตอนที่นักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการ และกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010