ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2562 (หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ก.ค. 62) โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(หากไม่ทราบ โทร. 044-223-020)
2.3 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
2.4 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ]
3 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ก.ค. 62

ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ในวันปฐมนิเทศ 21 ก.ค. 62

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

  • Website : http://cm-sut.com
  • E-mail : cm-sut@g.sut.ac.th
  • โทร. 044-224834
  • โทรสาร 044-224834

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร

  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมลไม่ได้

  • ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020