รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2562 (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา <– คลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด

สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร
 • นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ภายในวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 16.00 น.
 • ผู้สมัครนำใบสมัครยื่นด้วยตนเองที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติ
 2. บันทึกข้อมูลการสมัครทาง Internet (ภายในวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 16.00 น.)
 3. พิมพ์ใบสมัคร
 4. โปรดติดตามประกาศผลการคัดเลือกในภายหลัง
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020