รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างฯ และหลักสูตรวิศวกรรมระบบฯ ภาค 2/2561 (รับสมัคร Online 20 ส.ค. – 12 ต.ค. 61)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร แต่ละประเภท
  – หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
  – หลักสูตรวิศวกรรมระบบ และการจัดการนวัตกรรม
 2. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. – 12 ต.ค. 61)
 3. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 4. นำส่งหลักฐานการโอนเงิน (ภายในวันที่ 12 ต.ค. 61)
การค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครซึ่งเป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)
คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  โทร. 0-4422-4546, 06-2524-4641
  โทรสาร 0-4422-4607
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020