กสพท. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2561)

เพื่อนำผลมาใช้ในการสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์
ในการรับสมัคร รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ
ผ่านโครงการ กสพท.