กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online9 - 10 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่
หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน
9 - 11 มิ.ย 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์16 มิ.ย. 63
4ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งเอกสารยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่
E-mail : surada@g.sut.ac.th
16 - 17 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 12.00 น.
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
17 มิ.ย. 63
เวลา 10.00 - 12.00 น.
6สอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference18 มิ.ย. 63
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา19 มิ.ย. 63
8ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา19 - 23 มิ.ย. 63
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 24 มิ.ย. 63
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (แทนตัวจริงที่สละสิทธิ์)24 มิ.ย. 63
11กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่25 - 30 มิ.ย. 63
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020