หลักสูตรปกติ

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  • รับสมัคร Online (บัดนี้ – 8 มิ.ย. 61)
  • รับสมัคร Online ขยายเวลารับสมัคร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ – 22 มิ.ย. 61)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (27 มิ.ย. 61)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.ค. 61)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
  • รับสมัคร Online (บัดนี้ – 5 ต.ค. 61) 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (22 ต.ค. 61)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (14 พ.ย. 61)
ภาคการศึกษาที่ 3/2561
  • รับสมัคร Online……….
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก……….
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา……….