หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และวิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  • รับสมัคร Online (9 เม.ย. – 29 มิ.ย. 61)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (6 ก.ค. 61)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (26 ก.ค. 61)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……….)