ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 62 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ รับสมัคร/ประกาศผล ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

คลิ้กเพื่อติดตามข่าว รับสมัคร/ประกาศผล ต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม