หลากหลายช่องทางการรับข่าวสาร

suranaree university of technology

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    Fax 044-223010
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation and Sustainable University)