กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 พ.ย. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 - 15 พ.ย. 64
3ดำเนินการสอบคัดเลือกแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom18 พ.ย. 64
4ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พ.ย. 64
5กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนในระบบคลังหน่วยกิต23 – 26 พ.ย. 64

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6