ประกาศผลการสมัครหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 1 PORTFOLIO

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
16 ต.ค. - 16 พ.ย. 60

ชำระเงินค่าสมัคร
16 ต.ค. - 17 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
22 พ.ย. 60

เข้ารับการสัมภาษณ์
2 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 ธ.ค. 60

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
15 - 19 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ Clearing House
25 ธ.ค. 60

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
25 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง