รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (SUT TCAS’61)

  • alt text

นโยบาย และรายละเอียดในแต่ระรอบ

    นโยบายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลระบบใหม่ของกระทรวง
    รอบที่ 1 Portfolio -> รายละเอียด (รับสมัคร 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 60)
    รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ -> รายละเอียด (รับสมัคร 14 ก.พ. - 22 มี.ค. 61)
    รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ -> รายละเอียด (สมัครผ่าน เว็บ ทปอ. 9 – 13 พ.ค. 61)
    รอบที่ 4 Admissions -> รายละเอียด (สมัครผ่าน เว็บ ทปอ. 6 – 10 มิ.ย. 61)