รอบที่ 1 : Portfolio

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
(คลิ้กเลือกดูกำหนดการตามประเภทที่สมัคร)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010