ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

    โทร. 044-223507 หรือ 044-223519

  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026
    โทรสาร 044-223010