ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ กำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  2. เข้าทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  3. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580