ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ reg.sut.ac.th ปิดปรับปรุงชั่วคราว
เพื่อป้องกันความเสียหายจากระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบทะเบียน และระบบรับสมัครเข้าศึกษาได้
ขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้