ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” จากกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ฯ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.com (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ที่เว็บ http://student.mytcas.com
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ประสงค์จะรับทุนการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010