ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2564

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 64 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม