รับโอนจากสถาบันอื่น

การรับโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น
ระเบียบการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010