นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
[อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัคร/ประกาศผล
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • รับสมัคร Online
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 3 ก.ค. 63)
  – สำนักวิชาวิศวิศวกรรมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 24 ก.ค. ภายในเวลา 12.00 น.)
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (วันที่ 23 ก.ค. 63)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ก.ค. 63)
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • รับสมัคร Online (……….)
 • ประกาศผลการคัดเลือก (……….)

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2562