นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
[อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัคร/ประกาศผล
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562
  • รับสมัคร Online
    – สำนักวิชาอื่น ๆ รับสมัครวันที่ 25 มี.ค. – 21 มิ.ย. 62
    – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  รับสมัคร 3 พ.ค. – 15 ก.ค. 62
    – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ก.ค. 62
  • ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาอื่น ๆ (9 ก.ค. 62)
  • ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (18 ก.ค. 62)

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2561
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2561