นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
 • รับสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 63 – 12 ก.พ. 64) 
 • ประกาศผลการคัดเลือก (4 มี.ค. 64)
 • รับสมัคร Online 
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 3 ก.ค. 63)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ขยายเวลา-วันที่ 24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (ขยายเวลา-วันที่ 24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขยายเวลา-วันที่ 24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ขยายเวลา-วันที่ 27 ก.ค. 63 ภายในเวลา 23.59 น.)
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (วันที่ 23 ก.ค. 63) 
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ก.ค. 63) 
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วันที่ 30 ก.ค. 63) 
  – หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (วันที่ 30 ก.ค. 63) 
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 30 ก.ค. 63) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
  – หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วันที่ 30 ก.ค. 63)