นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
[อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัคร/ประกาศผล
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาอื่น ๆ (……….)
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศผลการคัดเลือก (……….)

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2562