สถานที่ตั้ง

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อาคารเรียนรวม 2)
111 ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โทรศัพท์ 044 223014 ถึง 5 หรือ 044 223025 ถึง 6
  • โทรสาร 044 223010