“มทส.พบอาจารย์แนะแนว ปีการศึกษา 2565” ออนไลน์

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 (ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.)

ผ่านช่องทาง

ระบบ ZOOM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    Fax 044-223010