Download เอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมจากกิจกรรม มทส. พบอาจารย์แนะแนว ’66

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    Fax 044-223010