กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 1 ธ.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัครบัดนี้ - 1 ธ.ค. 64
3ดำเนินการสอบคัดเลือก3 ธ.ค. 64
4ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา8 ธ.ค. 64
5กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 – 13 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง