แนวปฏิบัติแต่ละสำนักวิชาระเบียบ มติ ข้อบังคับ Re-entry / ป.ตรีคลังหน่วยกิต ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา Re-entry / ป.ตรีคลังหน่วยกิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    Fax 044-223010