ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศ และตารางกิจกรรมสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด

ประกาศรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223519