นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบ CEFR IELTS TOEIC TOEFL แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบ CEFR (รับเฉพาะสอบกับ มทส. เท่านั้น)
IELTS TOEIC TOEFL
แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2566

ตารางเปรียเทียบระดับความสามารถของ CEFRสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษวิธีตรวจสอบผล

โดยรายละเอียดการสอบ จะสามารถติดตามได้จากตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223021