ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 1/2566

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ยังไม่พบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการคัดเลือกฯ จากสำนักวิชา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223010