การรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเทคโนโลยีดิจิทัล และนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาค 2/2564

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
ประกาศรับสมัครขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษากำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

(ระหว่างวันที่ 1 – 15 พ.ย. 64)

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ ถือว่าการสมัครสมบูรณ์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 พ.ย. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 - 15 พ.ย. 64
3ดำเนินการสอบคัดเลือกแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom18 พ.ย. 64
4ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พ.ย. 64
5กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนในระบบคลังหน่วยกิต23 – 26 พ.ย. 64

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020