ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 1 : PORTFOLIO และ รอบที่ 1 : PORTFOLIO ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการปฏิบัติ

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏบัติ

โปรดคลิกที่ลิงค์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อดำเนินการ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และไม่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 12 – 17 ก.พ. 67

  ***หากมีปัญหาในการ Download ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แนะนำให้ใช้บนงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  ***หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัครได้ เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 2. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 3. กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ปีการศึกษา 2567 (ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.พ. 67)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010