การจองหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

กำหนดการเปิดจองหอพัก

เปิดจองหอพัก (TCAS รอบที่ 1 – 3) ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 (เปิดระบบเวลา 09.30 น. และ สิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย)
ชำระเงินค่าหอพัก ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 65
ประกาศผลการจองหอพัก วันที่ 10 มิ.ย. 65 สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองหอพักแล้วเท่านั้น

นักศึกษา TCAS รอบที่ 3 Admission จะสามารถจองหอพักได้
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว (2 มิ.ย. 65)

ขั้นตอนการจองหอพักนโยบาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการจองหอพัก

 1. ค้นรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา และตรวจสอบรหัสนักศึกษา
  (ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ )
 2. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่เว็บไซต์ http://www.reg.sut.ac.th
 3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ คลิ้กที่ปุ่มเมนู [หอพักนักศึกษา] และดำเนินการจองหอพัก
  == อ่านคำแนะนำการจองหอพัก Online ==
  == ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก ==
 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก (ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 65)
  คลิ้กที่ปุ่มเมนู [+ผลการลงทะเบียน  + ใบแจ้งยอดชำระเงิน]
  == อ่านคำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ==
 5. ติดตามประกาศผลการจองหอพัก วันที่ 10 มิ.ย. 65 (สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองหอพักแล้วเท่านั้น) ได้ที่ http://reg.sut.ac.th
 6. บันทึกประวัติส่วนตัวผ่านระบบบริหารจัดการหอพัก วันที่ 8-14  มิถุนายน  2565
 7. นักศึกษาเลือกห้องพักพร้อมเพื่อนร่วมห้อง ผ่านระบบบริหารจัดการหอพัก วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565

คำชี้แจง

การสมัครอยู่หอพักจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – วันที่ 6 มิ.ย. 65 และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาที่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Live in sut : เป็นเด็กหอ มทส.ต้องเจอสิ่งนี้!!