นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบ CEFR IELTS TOEIC TOEFL แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบ CEFR IELTS TOEIC TOEFL
แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565

ตารางเปรียเทียบระดับความสามารถของ CEFRสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษวิธีตรวจสอบผล

โดยรายละเอียดการสอบ จะสามารถติดตามได้จากตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223021