ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รอบที่ 3 : Admission ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online

สามารถดำเนินการได้ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย. 65

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

โปรดคลิกที่ลิงค์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อดำเนินการ

  1. การจองหอพักนักศึกษา Online สำหรับนักศึกษา รอบที่ 3 : Admission ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิ.ย. 65
  2. ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online รอบที่ 3 : Admission ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010