ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

การติดตั้งโปรแกรม Zoom และวิธีใช้งานเบื้องต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010