ประกาศ มทส. เรื่อง การให้ทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกฯ ของสำนักวิชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223010