ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดข้อมูลการรับสมัครฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาโทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6โทรสาร 044-223010 มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957