กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2565

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา