กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2565

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา